เมนู
หน้าแรก
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
อัตลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สี / ตราสัญลักษณ์
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึก...
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที...
คณะผู้ตรวจ ตรวจเยี่ยมโรงเรี...
ผู้อำนวยการสวัสดีปีใหม่คณะ...
การทดสอบทางการศึกษาระดับชา...
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนัก...
การประเมินการเตรียมความพร้...
โรงเรียนสุเหรา่ลาดบัวขาว ร่...

ดูทั้งหมด

 โรงเรียนในเครือข่ายที่ 52 
 
             
          โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์(200ปี)

  • โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี)  
  • โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  
  • โรงเรียนวัดลาดบัวขาว   
  • โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน    คลิกที่นี่
 
          สำนักการศึกษา   กรุงเทพมหานคร 
         

เลขที่ 3 ถนนเคหะร่มเกล้า  แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02 1847787   โทรสาร. 02 9170224
E-mail : suraoladsc@gmail.com  Facebook : โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.